ที่อยู่ : อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 19/1 หนองค้างพลู หนองแขม กทม. 10160

โทรศัพท์ : สำนักงานคณะฯ 0-2807-4500 ต่อ 337

FAX : 0-2807-4528

https://www.sau.ac.th/artsci/