ติดต่อคณะ

ที่อยู่ : อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 19/1 หนองค้างพลู หนองแขม กทม. 10160

โทรศัพท์ : สำนักงานคณะฯ 0-2807-4500 ต่อ เลขาคณะ 389 สำนักงานคณะ 337, 338

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ต่อ 335

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ต่อ 310

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อ 336

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ต่อ 310

FAX : 0-2807-4528