ที่อยู่ : อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-807-4500 ต่อ 337

https://www.sau.ac.th/artsci/